Alexander
Lymarchuk
[Co-Founder]
Godgive
Dimetrius
[CEO]
Lukashevych
Oleksii
[Creative Director]
Burkatskyy
Rostislav
[Project Manager]
Blyshchik
Mikhail
[Technical Team Lead]
Peregnyak
Kristina
[Office Manager]
Vinogradov
Denis
[SMM]
Gryshchenko
Oleksii
[Account]
Solohub
Mariya
[Sales Manager]
Zaitseva
Elena
[Financier]
Vakhovsky
Vladislav
[Technical Consultant]
Andriichuk
Roman
[Graphic Designer]
Kela
Ivanov
[Web Designer]
Chekulaev
Igor
[Graphic Designer]
Zaitsev
Sergii
[Graphic Designer]
Yarowoi
Alexey
[Web Designer]
Kravchenko
Vladimir
[Motion Designer]
Medvedev
Dima
[Illustrator]
Berezovskiy
Arsen
[Graphic Designer]
Frolov
Oleksii
[Front-end Developer]
Borshch
Yevgen
[Back-end Developer]